Attentioner Dikkat Geliştirme

Blog

Attentioner Dikkat Geliştirme Programı

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı Nedir?

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

Bu Program Öğrenme Psikolojisi ve Nöropsikolojik temellere dayanmaktadır.

Kimlere Uygulanır; 7-14 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır. Çocuklar tarafından eğlenceli biçimde, yaş gruplarına uygun çalışmalarla desteklenmiştir.

Program Amacı :

Bu programın bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun aşağıdaki dikkat işlevlerini etkili biçimde iyileştirmesi ve geliştirilmesi hedeflenir.

SEÇİCİ DİKKAT; Birden çok uyarıcı arasında, dikkati sadece istenen uyarıcıda yoğunlaştırabilmek.

BÖLÜNMÜŞ DİKKAT; Aynı anda birden fazla görevi yapabilmek.

ODAKLANMA; İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkati tek bir işe odaklayabilme.

ZAMANLAMA; Yapılması gereken etkinliği, belirli bir süre içerisinde tamamlayabilme.

Programın Etkisi:

Programda beynin sistematik olarak artan düzeyde çoklu uyaranlarla karşılaştırılarak, bilişsel fonksiyonların seviyesi arttırılır.

Program ile beyinde yeni aktif çözümler oluşturulur, eskiyen/hatalı çözümler yenilenir.

ATTENTIONER EĞİTİMİ NASIL UYGULANIR?

  1. Bireysel veya grup olarak uygulanır.
  2. 15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır. Her oturum iki etkinliği ve bir ev ödevini içerir.
  3. Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar birebir çalışmada yapılandırılmış olarak ele alınır.
  4. Yapılandırılmış egzersizler ve etkinliklerle birey desteklenir böylece motivasyon artmış olur.
  5. Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
  6. Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır. ( Ejderha Tayfun).
  7. Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.