Bireysel Terapi

Blog

Bireysel Terapi Nedir?

Kişi hayatının bazı dönemlerinde bir takım zorluklar ile karşılaşmaktadır. Bu zorluklar kişinin yaşam kalitesini önemli derecede etkilemektedir. Kişinin ruhsal nedenlerle yaşadığı problemler bireysel terapi ile çözüme ulaştırılabilmektedir. Bireysel terapide amacı danışan ve terapist birlikte belirler. Terapi süreci, aslında bir keşif sürecidir. Kişi, kendisini keşfetmeye doğru bir yolculuğa çıkar. Terapist ise bu yolculukta danışanına eşlik eder. Bireysel terapide hedef; bireyin duygusal olarak zorlukların üstesinden gelmesi, davranış ve tutum değişikliği sağlaması, eş, aile ve diğer bireylerle olan ilişkileri düzenlemesi, hayata yön veren önemli yararları almasını, kendine olan güvenini artırmasını, sorunlarla başa çıkma kapasitesini artırabilmesini, psikolojik sorunları ortadan kaldırmasını ve öz farkındalığı artırabilmesi amaçlanır. Bireysel terapi, terapist ile danışanın gizlilik ilkeleri doğrultusunda beraber geçirdiği psikoterapi sürecidir. Bu süreç içinde, kişi kendi ile ilgili çözemediği problemleri, geliştirmek istediği yönlerini, anlamak ve anlamlandırmak istediği hayatını çalışır. Sürenin uzunluğu ya da kısalığı, çalışılan probleme göre değişir. İnsanın kendini anlaması ve duymaya başlaması bile çözümün bir başlangıcıdır.

Terapinin Amaçları Nelerdir?

 • 1. Karmaşık duygular üzerinde çalışmaya yardımcı olmak
 • 2. Travmatik bir deneyim sonrası sağlıklı bir iyileşme
 • 3. Zor durumlarla başa çıkmak için yeni teknikler öğrenmek
 • 4. Gelecekteki olaylar hakkındaki yanlış varsayımlarla çalışmak (örneğin, başarısız olacağım için denemenin bir anlamı yok)
 • 5. Benlik saygınızı artıracak stratejiler öğrenmek 
 • 6. Tetikleyiciyle karşı karşıya kaldığınızda “sakinleşmek” için yeni stratejiler öğrenmek
 • 7. Algınızı bulanıklaştıran "bilişsel çarpıtmalar" üzerinde çalışmak
 • 8. Yargılanmadığınız ve özgürce konuşabileceğiniz bir "güvenli alan"
 • 9. Kendinizi olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştıracak stratejiler öğrenmek için
 • 10. Hedeflerinize uygun bir gelecek inşa etmenize yardımcı olmak
 • 11. Kişisel gelişim, farkındalık